Bolsas para artistas en Berlín

10 Xun 2016
2.- ENTIDADE ORGANIZADORA/ CONVOCANTE
DAAD
3.- DESTINATARIOS
Dirixido a artistas nos campos das artes visuais, a literatura, a
música, o cinema e a danza
4.- DATA LÍMITE
01/12/2016
5.- MÁIS INFORMACIÓN
A duración destas bolsas poden durar entre 6 meses a un ano e nelas,
os artistas seleccionados pasarán a súa estancia na cidade
alemá de Berlín.
En canto á dotación destas bolsas, ofrecen os seguintes recursos:
? Tramos de subvención mensual para gastos de manutención e aluguer.
? Gastos de viaxe, incluíndo transporte (liñas aéreas regulares,
clase turista), tamén para o cónxuxe e os nenos que se aloxarán
en Berlín para toda a duración da invitación.
? Saúde e accidentes (contribucións deduciranse da subvención).
? cursos de alemán
6.- FONTE, PAGINA WEB Ou PERSOA DE CONTACTO