Bolsas de verán Citius de iniciación á investigación

27 Abr 2016

2.- ENTIDADE ORGANIZADORA/ CONVOCANTE

Universidade de Santiago de Compostela.
3.- DESTINATARIOS
Estudantes interesados en ter unha primeira experiencia en investigación
que cumpran os seguintes requisitos:
- Estudar grao en Inteniería Informática, Enxeñería de Telecomunicacións,
Física, Matemáticas ou disciplinas afíns.
- Nota media no expediente dos estudos de grao igual ou
superior a 8 (nunha escala de 0 a 10).
- Finalizar terceiro ou contar con 140 créditos da
titulación.
4.- DATA LÍMITE
22 de maio de 2016 ás 23,59 horas.
5.- MÁIS INFORMACIÓN
Consistirán nunhas prácticas dun mes nun proxecto de investigación
dalgunha área dos programas científicos baixo
a supervisión dun investigador principal, así como na participación
nas conferencias e ciclos formativos do Citius; todo iso
preferentemente ao longo de xullo de 2016. Os adxudicatarios recibirán
ademais 700 euros e unha axuda para gastos de viaxe se residen fóra
de Santiago de Compostela: ata 80 euros para residentes en Galicia e ata
200 se proceden doutras comunidades autónomas.
6.- FONTE, PAGINA WEB Ou PERSOA DE CONTACTO