Profesores/as lectores/as de español en universidades portuguesas

22 Abr 2016

2.- CONVOCANTE

Embaixada de España en Portugal ; Fundación Ramón Areces ; O Corte
Inglés
3.- DESTINATARIOS
- Titulación: Filoloxía Hispánica.
- Título obtido en 2009 ou posterior.
- Máster ou doutoramento en Español como Lingua Estranxeira.
4.- DATAS LÍMITE
26/04/2016
5.- MÁIS INFORMACIÓN
Prazas: 4.
Duración: desde setembro do 2016 a agosto de 2017.
6.- FONTE, PAGINA WEB Ou PERSOA DE CONTACTO