Bolsa de Investigación en Nova York, Fundación Arquia

18 Abr 2016

2.- ENTIDADE ORGANIZADORA/ CONVOCANTE

Fundación Arquia, en colaboración coa Real Academia de Belas Artes
de San Fernando.
3.- DESTINATARIOS
Poderán optar á bolsa os titulados como arquitectos superiores en calquera
das Escolas Técnicas Superiores de Arquitectura do Estado
español, os arquitectos estranxeiros con permiso de residencia e título
obtido en España e os arquitectos con título obtido fóra do país
e homologado en España.
4.- DATA LÍMITE
31/05/2016
5.- MÁIS INFORMACIÓN
A Fundación Arquia, en colaboración coa Real Academia de Belas
Artes de San Fernando, convoca unha bolsa para o desenvolvemento dun proxecto
de investigación a realizar nun centro académico de recoñecido
prestixio en Nova York, co fin de crear as condicións e facilitar
os medios para impulsar a investigación no ámbito da
Arquitectura.
6.- FONTE, PAGINA WEB Ou PERSOA DE CONTACTO