Bolsas de formación no Observatorio Estatal de Violencia sobre a Muller

18 Abr 2016

2.- ENTIDADE ORGANIZADORA/ CONVOCANTE

Observatorio Estatal de Violencia sobre a Muller
3.- DESTINATARIOS
Están dirixidas a licenciados ou graduados posteriores a 2013 e
desempregados.
4.- DATA LÍMITE
O prazo para presentar solicitudes finaliza o 29 de abril.
5.- MÁIS INFORMACIÓN
Convocáronse catro bolsas de formación no Observatorio Estatal de Violencia
sobre a Muller coa finalidade de contribuír á formación de persoas
en materias dirixidas a favorecer a igualdade de trato e a
erradicación das distintas formas de violencia contra a muller. O
importe de cada bolsa será de 1.000 euros/mes e unha única asignación
para gastos de 600 euros anuais.
6.- FONTE, PAGINA WEB Ou PERSOA DE CONTACTO
Extracto da convocatoria publicado no BOE nº 88 do 12 de abril.
Convocatoria
Observatorio Estatal de Violencia sobre a Muller