Bolsas para Mestría en Enxeñería University of Leeds, Reino Unido

07 Abr 2016

2.- ENTIDADE ORGANIZADORA/ CONVOCANTE

University of Leeds
3.- DESTINATARIOS
? Para ser seleccionado para esta bolsa, os estudantes deben
demostrar o logro académico excepcional yexperiencia na área
industrial.
? Calquera solicitante internacional que teña unha oferta de estudos,
en calquera dos cursos de Máster de Posgrao
(excepto o curso de Tecnoloxía do
Formigón Avanzado) dentro da Escola de Enxeñería Civil
4.- DATA LÍMITE
30/06/2016
5.- MÁIS INFORMACIÓN
A Universidade de Leeds convida a estudantes internacionais con excelente
mérito académico, a participar no programa de bolsas Head of
School Excellence Scholarship, para estudos de Mestría nos cursos
ofrecidos pola Escola de Enxeñería Civil.
6.- FONTE, PAGINA WEB Ou PERSOA DE CONTACTO