Bolsas para Posgrao en Liderado East-West Center, Estados Unidos

30 Mar 2016

2.- ENTIDADE ORGANIZADORA/ CONVOCANTE

Bolsas para Posgrao en Liderado East-West Center, Estados Unidos
3.- DESTINATARIOS
As bolsas están dirixidas a calquera persoa cun profundo interese na
formación de liderado e promover a paz e a prosperidade na
rexión de Asia e o Pacífico - independentemente da súa nacionalidade,
idade ou etnia. Todas as cidadanías son benvidas a aplicar. Calquera
persoa que cumpra os criterios mínimos é elegible, nin tampco hai
restricións de idade.
4.- DATA LÍMITE
01/12/2016
5.- MÁIS INFORMACIÓN
O Programa de Liderado de Asia Pacífico (APLP) é un innovador programa
de certificación de nivel de posgrao, que combina o desenvolvemento da
experiencia rexional coa mellora das habilidades individuais de liderado.
A APP é un programa de nove meses (mediados de agosto a mediados
de maio) cun requisito mínimo de cinco meses de residencia.
Todos os participantes reciben unha entrada APLP Fellowship APLP despois da
aceptación no programa.
6.- FONTE, PAGINA WEB Ou PERSOA DE CONTACTO