Bolsas de Posgraos para estudar en Australia, Universidade de Adelaida

30 Mar 2016

2.- ENTIDADE ORGANIZADORA/ CONVOCANTE

Universidade de Adelaida
3.- DESTINATARIOS
Estas bolsas para estudar en Australia van dirixidas a estudantes
internacionais sobresalientes de calquera país excepto Nova Zelandia.
Os participantes deben de finalizar un grao. As persoas que
soliciten a bolsa para cursar estudos de investigación, non deberán
posuír un título de doutoramento. Por último, requírese bos
coñecementos do idioma inglés demostrados.
4.- DATA LÍMITE
30/04/2016
5.- MÁIS INFORMACIÓN
A Universidade de Adelaida, Australia, pon en marcha a convocatoria
de bolsas internacionais que desexen estudar un posgrao. As bolsas
ofrecen a matrícula gratuíta (2 anos para máster e 3 para un ciclo de investigación
de doutoramento) así como unha dotación mensual (uns  $
26.288 ao ano).
6.- FONTE, PAGINA WEB Ou PERSOA DE CONTACTO