Bolsas internacionais na Universidade de Sheffield Hallam, UK

16 Mar 2016

2.- ENTIDADE ORGANIZADORA/ CONVOCANTE

Universidade de Sheffield Hallam
3.- DESTINATARIOS
? Ser unha tarifa estudante pagando internacional ou unha Unión Europea
(fose do Reino Unido).
? Posgrao ? alcanzar un mínimo 2.1 ou equivalente na
súa matrícula de honra e debe cumprir cos requisitos de coñecemento
de Inglés.
? Pregrado ? alcanzar ou superar os requisitos de inglés e
de entrada académica para o curso.
? Poder auto-financiar os teus estudos.
? Poder pagar os honorarios adicionais do curso, por exemplo,
viaxes.
4.- DATA LÍMITE
31 de de maio de 2016 para iniciar en setembro de 2016.
? 1 de novembro de 2016 para iniciar en xaneiro de 2017.
5.- MÁIS INFORMACIÓN
Pódese optar a diferentes estudos como: MBA, Msc Eventos
Internacionais e Xestión de Conferencias, MA TESOL, Arquitectura
Técnica Msc, MA Deseño, Msc Food Manufacturing Engineering, Msc
Avanzando Práctica e Msc Fisioterapia Sport Business Management.
Estas bolsas ofrecen a exención da matrícula (100% de desconto) para
os cursos de posgrao e exención de cotas da metade (50% desconto)
por cada ano da súa licenciatura.
6.- FONTE, PAGINA WEB Ou PERSOA DE CONTACTO