Bolsas de verán do Centro Singular de Investigación en Química

16 Mar 2016

Biolóxica e Materiais Moleculares (CIQUS). 10 bolsas

2.- ENTIDADE ORGANIZADORA/ CONVOCANTE
Universidade de Santiago de Compostela (USC), Centro Singular de Investigación
en Química Biolóxica e Materiais Moleculares (CIQUS)
3.- DESTINATARIOS:
Os candidatos/as deben estar matriculados/as nun dos dous últimos
anos dos seus estudos de grao con experiencia en Química ou estudos
relacionados e superar 140 créditos, cunha nota media igual ou
superior a 7,5 puntos sobre 10.
4.- DATA LÍMITE :
Ata o 30 de abril de 2016
5.- MÁIS INFORMACIÓN:
Os bolseiros/as aprenderán como utilizar modernos equipos e
instrumentación sofisticada, traballando e vivindo nun ambiente
estimulante de investigación na vangarda da química durante un
período de 4 a 6 semanas que se desenvolvesen preferentemente, entre o 20
de xuño e o 29 de xullo de 2016. Esta bolsa ten unha dotación de 700
euros por mes, máis gastos de viaxes.
Tamén poderán participar nas actividades científicas do CiQUS,
incluíndo os seus seminarios internos e o Programa de Conferencias impartido
por investigadores internacionais.
6.- FONTE, PAGINA WEB Ou PERSOA DE CONTACTO
Formalización de solicitudes a través da páxina web.
www.usc.es/ciqus/es<http://www.usc.es/ciqus/es>