Bolsas MECD/Fulbright para estudos artísticos e xestión cultural en EE.UU.

14 Mar 2016

(curso 2016/2017)

2.- ENTIDADE ORGANIZADORA/ CONVOCANTE
Ministerio de Educación, Cultura e Deporte, Secretaría de Estado
de Cultura
3.- DESTINATARIOS:
Españois que estean en posesión dun título superior expedido por unha
universidade española ou recoñecido polo Ministerio de Educación,
Cultura e Deporte ou nas condicións especificadas na Convocatoria.
Ademais deberán ter unha carta de acceso ou invitación dun centro
estadounidense.
4.- DATA LÍMITE :
Ata o 9 de abril de 2016
5.- MÁIS INFORMACIÓN:
A finalidade da bolsa é contribuír á formación dos españois
que desexen ampliar estudos artísticos ou de xestión cultural en universidades
e centros de EE.UU para o
curso 2016/2017. A asignación mensual será de 1.600 a 2.400 dólares
segundo Universidade ou centro de destino. Ademais, abonarase o billete de ida
e volta e gastos varios (de 2.300 a 2.600 dólares), máis os gastos
de matrícula e taxas (máximo 34.000 dólares).
6.- FONTE, PAGINA WEB Ou PERSOA DE CONTACTO
Presentación de solicitudes a través da páxina web.
www.fulbright.es/<http://www.fulbright.es/>