Beca UNESCO para estudar en Rusia

07 Mar 2016

2.- ENTIDADE ORGANIZADORA/ CONVOCANTE

Organización das Nacións Unidas para a Educación e
Diversificación, a Ciencia e a Cultura (UNESCO)
3.- DESTINATARIOS
? Titulado de polo menos unha licenciatura ou unha licenciatura en Economía.
? Dominio de idioma inglés.
? Non máis de 35 anos de idade.
4.- DATA LÍMITE
15/04/2016
5.- MÁIS INFORMACIÓN
A Organización das Nacións Unidas para a Educación e
Diversificación, a Ciencia e a Cultura (UNESCO, orienta aos pobos
nunha xestión máis eficaz do seu propio desenvolvemento, a través dos
recursos naturais e os valores culturais. Este organismo asigna
prioridad ao logro da educación elemental adaptada ás necesidades
actuais. Colabora coa formación de docentes, planificadores
familiares e vivenda, administradores educacionales e alenta a
construción de escolas e a dotación de equipo necesario para
o seu funcionamento.
O programa ten unha duración de 4 semanas comprendidas entre o 3 e
28 de outubro de 2016.
6.- FONTE, PAGINA WEB Ou PERSOA DE CONTACTO