Becas para Pregrado en Varios Temas Kingston University London, Reino Unido

02 Mar 2016

2.- ENTIDADE ORGANIZADORA/ CONVOCANTE

Universidade de Kingston
3.- DESTINATARIOS
Vostede pode solicitar a beca si cumpre cos seguintes requisitos:
? É un estudante internacional (clasificado como 'estranxeiro' para
fins honororarios)
? Ter unha oferta (condicional ou incondicional) para un curso de licenciatura
ou titulación en Kingston para a entrada académica de 2016/17.
? Si actualmente non están rexistrados nun curso de Pregrado na
Universidade de Kingston.
4.- DATA LÍMITE
31/05/2016
5.- MÁIS INFORMACIÓN
A Universidade de Kingston, ofrece becas para estudantes internacionais
con excelente mérito académico, para estudos de Pregrado nos
diferentes cursos que ofrece a Universidade. A beca ten un valor de £
4.000 por cada ano de estudos.
6.- FONTE, PAGINA WEB Ou PERSOA DE CONTACTO