Becas para realizar programas de máster en deseño en Italia

02 Mar 2016

2.- ENTIDADE ORGANIZADORA/ CONVOCANTE

Scuola Politecnica dei Design - SPD
3.- DESTINATARIOS
? Licenciatura ou superior - nos campos pertinentes, tales como
Arquitectura, Deseño, Artes Visuales - ou experiencia laboral
significativa nun campo relevante ( Diploma de Secundaria);
? Carta de motivación / Declaración de Propósito en formato digital
(doc, docx, pdf) e non máis de 500 palabras;
? Escolaridad completa con lista de asignaturas e cualificacións
(soamente para os graduados);
? Os estudantes non europeos deberán presentar unha declaración;
? Pasaporte válido (data de caducidade debe ser maior de polo menos
seis meses logo da data de admisión)
? Curriculum Vitae;
? Requírese un diploma coa escolaridad ou equivalente co
fin de ser admitidos en programas de maestría Scuola Politecnica dei
Design. Pediráselles aos estudantes a presentar unha copia da
súa diploma de grado con escolaridad cando se inicia o proceso de admisión;
? Portfolio en formato PDF. No caso de arquivos de máis de 10 MB,
aconséllase utilizar calquera servizo de almacenamiento na nube
como iCloud, Google Drive, unha unidade, Dropbox ou similares.
4.- DATA LÍMITE
08/04/2016
5.- MÁIS INFORMACIÓN
A Scuola Politecnica dei Design convoca a estudantes e profesionais a aplicar
ao programa de becas "Design Master Scholarships 2016?. Outorgaranse 5 becas para cursos de maestría en Deseño Industrial,
Deseño de Interiores, Deseño Visual, Transporte e deseño de coche e
Deseño Digital Web, para o ano escolar 2016-2017. As becas cubrirán
o 100% do costo da matrícula; os gastos de vivenda e outros costos
serán cubertos polos ganadores
6.- FONTE, PAGINA WEB Ou PERSOA DE CONTACTO