Bolsas para Doutoramento en Leis Max Planck Society, Alemaña

02 Mar 2016

2.- ENTIDADE ORGANIZADORA/ CONVOCANTE

Sociedade Max Planck
3.- DESTINATARIOS
Para estudantes internacionais
4.- DATA LÍMITE
31/05/2016
5.- MÁIS INFORMACIÓN
Para fomentar proxectos de investigación individuais, a Sociedade
Max Planck ofrece aos investigadores extranjerosla posibilidade de obter
unha bolsa. Dáse preferencia a aqueles investigadores cuxo
traballo promova e fomente os obxectivos do programa de investigación
e a investigación na que se centra do Instituto. De especial
interese para o Departamento de Dereito Penal son proxectos de investigación
en relación co dereito comparado, dereito penal
europeo, o dereito penal internacional, a delincuencia económica, o
terrorismo, o crime organizado, e o dereito de información. De interese
para o Departamento de Criminología son temas que
cobren as sancións penais,delincuentes perigosos, a investigación
empírica sobre o procedemento penal, o crime organizado, o
terrorismo e laseguridad nacional, a victimización, o cambio
social, cambios nas circunstancias da vida, o crime e a loita
contra a delincuencia.
6.- FONTE, PAGINA WEB Ou PERSOA DE CONTACTO