Becas de investigación en universidades ou centros no estranxeiro

22 Feb 2016

2.- ENTIDADE ORGANIZADORA/ CONVOCANTE

Fundación Alfonso Martín Escudero
3.- DESTINATARIOS
? Nacionalidade española;
? Posuír o título de doutor de calquera universidade española ou de especialidade
en Medicina (MIR), Biología (BIR), Farmacia (FIR),
Psicología (PIR) ou Química (QUIR). No caso de ter un título dunha
universidade estranxeira ou dun centro español non estatal deberase acreditar a convalidación ou recoñecemento do seu título en España;
? Estar admitido nunha universidade ou centro de investigación no
estranxeiro para o período solicitado;
? Posuír un bo coñecemento do idioma do país receptor ou ben de calquera
outro idioma que permita unha comunicación fluída no
centro de investigación.
4.- DATA LÍMITE
29/04/2016
5.- MÁIS INFORMACIÓN
As becas teñen unha duración de entre 12 e 24 meses. Determinarase de acordo coa
avaliación do solicitante e o interese do proxecto a realizar..
6.- FONTE, PAGINA WEB Ou PERSOA DE CONTACTO