Bolsas FARO para prácticas en Europa, EEUU e Canadá

13 Abr 2016

2.- ENTIDADE ORGANIZADORA/ CONVOCANTE

Ministerio de Educación, Cultura e Deporte do Goberno de España
3.- DESTINATARIOS
? Estudantes españois e estranxeiros menores de 30 anos, con residencia
legal en España e que estean a cursar estudos nunha
universidade española.
Estar matriculados en ensinos universitarios conducentes á
obtención dun título de Grao, Licenciatura, Enxeñería,
Enxeñería Técnica ou Arquitectura Técnica, e superar un
mínimo do 70 por cento dos créditos necesarios para a
obtención do devandito título.
? Estudantes que leven a cabo un proxecto de fin de carreira
establecido en plans de estudos universitarios oficialmente
recoñecidos.
? Os candidatos deberán cumprir cos requisitos de entrada e
estancia esixidos nos países de destino, previamente á
súa incorporación.
? Non poderán ser beneficiarios con anterioridade dunha bolsa de Mobilidade
(Argo, Faro, Integrants), ou calquera outra axuda financiada
por Ministerio de Educación, Cultura e Deporte co mesmo obxecto ou
finalidade.
4.- DATA LÍMITE
31/12/2017
5.- MÁIS INFORMACIÓN
Os participantes neste programa, levarán a cabo prácticas formativas
en empresas do estranxeiro dando un primeiro contacto coa realidade
profesional nun contexto internacional e contribúese a aumentar a
empleabilidad dos futuros estudantes.
6.- FONTE, PAGINA WEB Ou PERSOA DE CONTACTO