Prácticas profesionais en Nova York

06 Abr 2016

2.- ENTIDADE ORGANIZADORA/ CONVOCANTE

Nacións Unidas
3.- DESTINATARIOS
En canto aos requisitos búscanse persoas que cursasen estudos
na área de informática, ciencias da información, enxeñería ou
similar. Ademais, pídese coñecementos en follas de texto e follas de cálculo
de Word ou Excel. Por último, pídese ter un un bo nivel de idioma
inglés.
4.- DATA LÍMITE
18/04/2016
5.- MÁIS INFORMACIÓN
Estas prácticas profesionais na área de desenvolvemento web e deseño son
para traballar na división de Noticias e Medios de Comunicación do
Departamento de Información Pública das Nacións Unidas en Nova York
dando soporte global á páxina web da ONU.
As prácticas levarán acabo durante 5 días á semana por un
período de dous meses de duración (posible renovación a 6 meses).
6.- FONTE, PAGINA WEB Ou PERSOA DE CONTACTO