ETL ALTAIR GALIZA

cropped s 1

Escola de Educación nos Tempos Libres Altair Galiza (ETL Altair Galiza) recolle a tradición educativa e pedagóxica dos tempos libres representada polo asociacionismo xuvenil, cultural e formativo galego nas pasadas décadas nas súas vertentes de funcionamento estábel, educación en valores, traballo en grupo e pedagoxía do proxecto como vertebradores.

O seu obxectivo é formar persoas socialmente comprometidas cun alto sentido da cooperación e a fraternidade e contribuír na educación do tempo libre como instrumento de solidariedade, comprensión mutua e progreso social e cultural.

Entidade Titular:  Asociación Altair Galiza

Enderezo para notificacións: Dir. Elias José Feijó Torres, Facultade de Filoloxía, R/Ricardo Carvalho Calero, USC, 15705-Santiago de Compostela

Sede social: R/Home Santo, 29B, 19703-Santiago de Compostela 

Horario de atención: 
Martes a xoves de 15 a 20 horas
Venres de 15 a 18 horas
Sábados: 10.00 a 13.00 horas
Catálogo de formación:
Cursos de monitor/a de tempo libre
Cursos de director/a de tempo libre
Curso de Director/a de Campos de Traballo
Cursos propios da escola: cursos de monitores/as de Comedor Escolar e de Transporte Escolar