A Escola de Tempo Libre "ALTAIR GALIZA"

A Escola de Educación nos Tempos Libres Altair Galiza (ETL Altair Galiza) recolle a tradición educativa e pedagóxica doslogo_escola tempos libres representada polo asociacionismo xuvenil, cultural e formativo galego nas pasadas décadas nas súas vertentes de funcionamento estábel, educación en valores, traballo en grupo e pedagoxía do proxecto como vertebradores.

O seu obxectivo é formar persoas socialmente comprometidas cun alto sentido da cooperación e a fraternidade e contribuír na educación do tempo libre como instrumento de solidariedade, comprensión mutua e progreso social e cultural.

Entidade Titular:  Asociación Altair Galiza

Sede social: Grupo Galabra. Universidade de Santiago de Compostela - 15782 Santiago de Compostela

Sede da ETL: Rúa do Río, Nº10- Burela (Lugo)

Teléfono de contacto: 685325153 / 665316561 / 610845852

Enderezo electrónico: etl.altair.galiza@gmail.com

Páxina web

Redes Sociais: Facebook e twiter

Horario de atención ó público: De luns a venres de 10.30 a 13.30 e de 16 a 20horas, os sábados de 16 a 21 horas

Catálogo de formación:

-          Cursos de monitor/a de tempo libre

-          Cursos de director/a de tempo libre

-          Curso de Director/a de Campos de Traballo

-          Cursos propios da escola: cursos de monitores/as de Comedor Escolar e de Transporte Escolar