Escola de Tempo Libre ICA

LOGOICA

A Escola de Tempo Libre ICA ten como obxectivo satisfacer as necesidades formativas das persoas que van a desenvolver no futuro acción no eido do tempo libre, dotando as persoas dos coñecementos e habilidades necesarias para desenvolver satisfactoriamente a súa labor.

Entidade titular: ICA Escola de Tempo Libre

Enderezo: Rúa Menéndez Pelayo, nº 25. baixo

                  Vigo (Pontevedra)

Teléfono de contacto: 986 37 77 79

Enderezo electrónico: info@icaformacion.com

Horario de atención ao público: De luns a venres de 9 a 14 e de 16 a 20 horas.

Catálogo de formación:

Catálogo de formación:

-          Monitor/a de tempo libre

-          Director/a de tempo libre

-          Certificados de profesionalidade