Escola de tempo libre 'Paspallás'

 
                   paspallas
Definición, estilo e principios                    
A escola constitúese como un centro plural, aberto, crítico e participativo para a formación, especialización, actualización e preparación de educadoras/es para as actividades de lecer e tempo libre da mocidade e infancia galega. Ante todo buscamos a calidade da formación xa que entendemos que é necesario darlle o peso e o respecto que se merece, nosas intervencios e as dos/as futuros/as alumnos/as. Baseandose no respeto e na recuperación de valores vinculados a noso medio ambiente, nosa identidade e nosa xuventude. Proporcionando ás entidades públicas e privadas persoas expertas no desenvolvemento de actividades de ocio e tempo libre, de animación socio-cultural e da educación en valores.

Ponteciando a investigación e o estudio no campo do ocio, do tempo libre, da animación socio-cultural e da educación en valores. Programar e se é o caso, realizar actividades de calquera clase, que contribúan á mellora da calidade de vida no entorno socio-cultural da xuventude galega. Editar material impreso e audiovisual relacionado coa animación no tempo libre e a animación socio-cultural. Impartir ensinanzas e prácticas para a titulación de educadores en técnicas de tempo libre nos seus dous niveis: Monitores de actividades de tempo libre e director de actividades de tempo libre e directores de campos de traballo, sendo o seu ámbito de acción toda a comunidade galega.

Titular
Asociación Socio Educativa e Cultural Paspallás

Enderezo
R/ Rúa Real nº 12- 1º D - 36002 - Pontevedra

Teléfono(s)
626 184 883

Enderezo electrónico(s)
asociacion.paspallas@gmail.com

Horario de atención ó público
Deixar menxase no contectador e xa nos poñemos nos en contacto

Ámbito xeográfico de actuación
Comunidade Autónoma galega, con prioridade a zona das Rias Baixas

Catálogo de formación
  • Curso de monitor de actividades de tempo libre
  • Curso de director de actividades de tempo libre
  • Monográficos segun necesidades do sector
  • Curso de director de campos de traballo
  • Cursos de piragüismo e vela

Outras actividades
Cursos monográficos e Obradoiros

Información anexa
http://etlpaspallas.com/