Escola de tempo libre 'Lucense'

Dirección
Rúa Estaca de Bares 27, 2º, 27004 Lugo

Correo electrónico
darribaprado@hotmail.com   

Teléfono
630 613 745