Fundamentos do traballo xuvenil

15 Mai 2024

O MOOC sobre Conceptos básicos do traballo xuvenil, un curso en liña autodirixido desenvolto por Youth Partnership, xa está aberto!

Fialidade do curso:
- Familiarizarse máis cos “conceptos básicos” do traballo xuvenil (conceptos e definicións, formas, prácticas, enfoques, obxectivos, actores a nivel europeo e nacional).
- Obter unha visión xeral de como se apoia o traballo xuvenil (a través de políticas e estratexias, investigación sobre o traballo xuvenil, educación dos traballadores xuvenís, financiamento etc.)
- Inspírarte coas diversas boas prácticas que existen en Europa sobre diferentes aspectos do traballo xuvenil.
- Reflexionar sobre o futuro do traballo xuvenil en Europa e sobre como participar no desenvolvemento do traballo xuvenil.

https://pjp-eu.coe.int/en/web/youth-partnership/mooc-on-youth-work