Zenda #concursodepoesía

14 Mai 2024

Zenda #concursodepoesía 2024

A entidade Ruritania Editores S.L., en colaboración con Iberdrola, S.A. crearon esta promoción de carácter gratuíto que se desenvolverá de acordo co previsto nas presentes bases.

O obxectivo da presente promoción é promover a escritura e ofrecer aos usuarios a posibilidade de gañar un premio en metálico.

Duración da promoción: Do venres 3 ao domingo 26 de maio de 2024 ás 23:59. O mércores 29 de maio publicaremos en Zenda unha selección cos 10 poemas que optan aos premios. E o venres 31 de maio publicaremos en Zenda os nomes do gañador do primeiro premio e dos dous gañadores do segundo premio.

Cada concursante poderá participar con dous poemas como moito, sempre que cumpra cos requisitos establecidos nestas bases.

Os poemas terán ser orixinais e inéditos, e non deberán vulnerar en ningún modo dereitos de propiedade intelectual e industrial, protección de datos ou de calquera outra índole, de terceiros.

A extensión máxima dos poemas, sen o título, é de 100 palabras.

Convoca: Zenda.

Requisitos:
-Poden participar persoas físicas maiores de 18 anos de calquera parte do mundo. A promoción leva a cabo na internet, e poden participar escritores afeccionados e profesionais, así como blogueiros e usuarios de redes sociais, de calquera parte do mundo.

Dotación.
O primeiro premio está dotado con 1.000 € en metálico. A dotación para os dous gañadores do segundo premio é de 500 € en metálico para cada un.

Máis información:
contacto@zendalibros.com 

Bases da convocatoria / solicitude