Premio Manuel Lueiro Rey de Novela Curta

13 Mai 2024

O Concello do Grove convoca o XXXI Premio Manuel Lueiro Rey de Novela Curta.

Os textos deben ser inéditos e totalmente orixinais. Estarán escritos en lingua galega, conforme ás normas ortográficas vixentes e terán unha extensión de entre 50 e 100 páxinas, tamaño folio DIN A4, de dous mil cincocentos caracteres cada  páxina, aproximadamente, escritos en letra Arial, tamaño 12, espazo entre liñas de 1,5 e as follas deberán estar numeradas.

A presentación das obras realizarase mediante o envío por correo postal ao enderezo XXXI Premio Manuel Lueiro Rey. Casa da Cultura Manuel Lueiro Rey. R/ Monte da Vila, 11. 36890- O Grove. Pontevedra.

Requisitos
Poderá concorrer a este premio calquera persoa física, excepto as persoas gañadoras das catro últimas edicións.

Dotación
Premio único: 3.000 €

O prazo de inscrición estará aberto ata o 15 de setembro de 2024.
 
Máis información
https://axendacultural.aelg.gal