Subvencións a proxectos de creación literaria

06 Mai 2024

O Ministerio de Cultura convoca subvencións a proxectos de creación literaria de obras orixinais, para apoiar a vocación artística de todos os cidadáns e o desenvolvemento pleno das súas capacidades, obras que haberán de estar escritas en calquera das linguas oficiais de España nas modalidades de narrativa (novela, novela curta e relato), poesía, literatura infantil e xuvenil, cómic e novela gráfica, ensaio, teatro, tradución e ilustración.

Modalidades:
a. Narrativa: mínimo 200 páxinas para novelas e 100 páxinas para novelas curtas e conxuntos de relatos.
b. Poesía e prosa poética: máis de 500 versos ou equivalente.
c. Teatro: mínimo 80 páxinas.
d. Cómic e novela gráfica: mínimo 40 páxinas.
e. Ensaio, incluíndo biografías, sobre un tema propio do campo das humanidades: mínimo 150 páxinas.
f. Literatura infantil e xuvenil: mínimo 25 páxinas infantil e 150 páxinas xuvenil.
g. Tradución, desde unha lingua estranxeira a calquera das linguas oficiais de España, de obras de dominio público que se poidan considerar dentro do ámbito das humanidades.
h. Ilustración de obras clásicas ou contemporáneas de dominio público, pertencentes ao ámbito das humanidades: o texto correspondente con polo
menos 25 ilustracións.

Requisitos: persoas maiores de idade, de nacionalidade española ou con residencia en España. Cada participante só poderá concorrer cun proxecto. Só poderán presentarse a estas axudas os escritores, tradutores e ilustradores que publicasen polo menos unha obra.

O prazo de presentación de solicitudes estará aberto ata o 27 de maio de 2024.
Máis información no BOE do 6 de maio de 2024 e en https://www.cultura.gob.es/cultura/libro/becas-ayudas-subvenciones/ayudas-y-subvenciones/creacion-literaria.html