VII Certame Relatos Curtos Gloria Fuertes

26 Abr 2024

VII Certame Relatos Curtos Gloria Fuerte

O Concello de Rincón de la Victoria (Málaga) convoca o VII Certame de Relatos Curtos en homenaxe a Gloria Fortes.

Requisitos:
-Pode participar todas as persoas que o desexen, con independencia da súa idade ou nacionalidade, sempre que a obra se presente escrita en castelán.
-A temática da obra será libre, admitíndose unicamente un relato por persoa.
-A obra presentada terá un mínimo de 1000 e un máximo de 1500 palabras (sen incluír o título), en tipo de fonte Arial normal 12, a dobre espazo.

Inscricións:
Ata o 31/05/2024

Premios:
Primeiro premio: 2.000 €
Accésit: 300 €

Máis información:
Área de Cultura do Concello de Rincón de la Victoria
Tel.: 951 501 097
correo-e: certamenliterario@rincondelavictoria.es
www.relatoscortos.culturaenrincon.es