Programa Campus Rural. Prácticas universitarias en entornos rurais

17 Abr 2024

O Programa Campus Rural é unha iniciativa que permite que os estudantes poidan levar a cabo prácticas en municipios de zonas rurais con problemas de despoboamento.

O obxectivo principal do programa é contribuír ao reequilibrio territorial incentivando a chegada de capital humano aos espazos máis despoblados para dinamizar o seu tecido produtivo, social e institucional. Ademais, Campus Rural ofrece unha experiencia vital, na que se xeran novas formas de arraigamento e vínculo, que favorecen a actividade e a creación de oportunidades de emprego no territorio.

As prácticas académicas realizaranse en entidades cuxas dependencias ou actividades estean situadas nas devanditas zonas de vulnerabilidade territorial, xa se trate de concellos, mancomunidades e outros organismos públicos, así como empresas, asociacións, Cámaras de Comercio e fundacións sen ánimo lucro e contarán cunha prestación económica de 1.000 euros brutos mensuais por estudante, xunto aos gastos de seguridade social, sen ningún custo para as entidades.

MÁIS INFORMACIÓN