Bolsas de Novo Acceso ao Grao de Deseño

01 Abr 2024

A Fundación EINA convoca as Bolsas de Novo Acceso e as Bolsas ao Talento. A convocatoria de bolsas de EINA está aberta a estudantes con talento e bo currículo académico.

As Bolsas de Novo Acceso outorgan a oportunidade de acceder aos estudos de Grao de Deseño a aqueles alumnos que non teñen a posibilidade de asumir a totalidade do custo. As Bolsas ao Talento non teñen en conta a dificultade económica nin ao concederse nin ao renovarse. As bolsas adxudicaranse en función das candidaturas recibidas e da dispoñibilidade económica da Fundación e do Centro Universitario.

A presentación das solicitudes realizarase en liña, presentando a documentación seguinte:
-Formulario de solicitude que se cubrirá en liña a través do aplicativo SIGMA.
-Expediente de Bacharelato ou o do Ciclo Formativo de Grao Superior, no momento da convocatoria (mínimo 2ª avaliación do curso 2023-2024).
-Carta de motivación na que a persoa candidata expoña as razóns polas cales desexa realizar estudos de deseño e facelo en EINA. A carta debe conter unha ligazón a un vídeo persoal de máximo 60 segundos no que se explique o portfolio e a motivación persoal.
-Portfolio de traballos realizados pola persoa candidata, dentro ou fóra do ámbito académico. Este portfolio pode incluír proxectos e traballos que permitan verificar as aptitudes plásticas, proxectuales ou críticas. É necesario que todo o contido estea dixitalizado.
-Dúas cartas de recomendación
-Documentación económica

Requisitos
-Persoas que desexen estudar en EINA, xa sexa que terminasen o Bacharelato en calquera das súas modalidades, ou as que finalizasen un Ciclo Formativo de Grao Superior en calquera das modalidades relacionadas con deseño.
-Demostrar un bo expediente de estudos, así como interese e vocación en relación ao deseño en xeral ou nalgunha das súas manifestacións particulares (deseño gráfico e comunicación visual, deseño de espazos ou arquitectura interior, deseño de obxectos e produtos industriais ou creación visual e tratamento da imaxe).

Dotación
A bolsa establece un desconto do 50% do prezo do crédito durante o primeiro ano do Grao de Deseño (que representa aproximadamente uns 4.500 euros por curso), que se renovará por anos consecutivos sempre que se solicite e que se manteña un alto aproveitamento académico.

O prazo de presentación das solicitudes e da documentación realizarase entre o 2 de maio e o 1 de xuño de 2024.

Máis información
https://www.eina.cat/