Premio de Poesía Nova

01 Abr 2024

RTVE convoca o XVI Premio de Poesía Nova RNE-Fundación Montemadrid para autores que non teñan máis de 30 anos na data de peche da convocatoria. A obra premiada será editada por primeira vez e distribuída pola editorial Pre-Textos, e entregaránselle ao gañador 25 exemplares da súa obra.

Poderán participar os escritores de nacionalidade española ou hispanoamericana que non teñan máis de 30 anos na data de peche da convocatoria, cunha ou máis obras orixinais e inéditas en castelán, que non fosen premiadas anteriormente noutros concursos.

As obras, de tema libre, deberán contar cun mínimo de 500 versos. Presentaranse obrigatoriamente en formato escrito e dixital (é obrigatorio o envío das obras nos dous formatos: escrito e dixital), segundo as seguintes especificacións:

- En formato escrito en papel, grampadas ou encadernadas debidamente, por duplicado, en DIN-A4, escritas a máquina ou en computador a dobre espazo e por unha soa cara. Na portada deberá constar o nome da obra e o pseudónimo.

Enviaranse nun sobre pechado á dirección:
Programa 'La estación azul'
Radio Nacional de España
Avda. de la Radio y Televisión nº 4. Prado del Rey
28223 Pozuelo de Alarcón (Madrid)

- En formato dixital (pdf), co título da obra e o pseudónimo, e sen ningún tipo de dato persoal, á seguinte dirección: concursopoesia.rnemontemadrid@rtve>

A convocatoria queda aberta ata o día 13 de maio de 2024.

https://www.rtve.es/television/20240313/xvi-premio-poesia-joven-rne-fundacion-montemadrid/16011224.shtml