Curso de habilidades comunicativas na USC

22 Feb 2024

A Universidade de Santiago de Compostela convoca un Curso de habilidades comunicativas.

Na actualidade todo o alumnado debe redactar e defender oralmente e con presentacións dixitais traballos académicos de curso e TFG, e moitos tamén un TFM ou unha tese. Este curso pretende ser unha grande axuda para iso.

Convócase dúas veces ao longo do ano académico:
- Unha primeira convocatoria, para os meses de setembro, outubro e novembro.
- Unha segunda convocatoria, para os meses de febreiro, marzo e abril.

Consta de 3 módulos de 25 horas cada un, pódese realizar completo ou só aqueles que sexan do seu interese.
A cada un dos módulos recoñéceselles 1 ECTS para todas as titulacións da USC.

A redacción científica
Módulo 1 do Curso de Habilidades Comunicativas

Falar en público
Módulo 2 do Curso de Habilidades Comunicativas

Presentacións dixitais eficientes
Módulo 3 do Curso de Habilidades Comunicativas

https://www.usc.gal/gl/servizos/area/normalizacion-linguistica/aprender/curso-habilidades-comunicativas