Proxecto GIRA Mujeres

15 Feb 2024

Coca-Cola Europacific Partners S.A., organiza a oitava edición do proxecto GIRA Mujeres en colaboración con Fundación Mujeres, Alma Natura, Dona Activa Forum e Impact Hub. O obxectivo de XIRA Mujeres é facilitar a mulleres o coñecemento e as ferramentas necesarias para axudalas no seu desenvolvemento profesional contorna a ideas de negocio ou proxectos en curso, para emprender unha viaxe de empoderamento persoal e profesional coa axuda de entidades colaboradoras expertas na materia, xunto cos principais axentes rexionais e locais.

O programa consta dun itinerario de emprendemento dividido en dúas categorías:
- Categoría “Quero emprender”: Nesta categoría participarán as mulleres que acudan ao programa cunha idea de negocio e ganas de iniciar un proxecto de emprendemento, pero non o levaran a cabo aínda. Este grupo recibirá unha formación de aproximadamente 12 horas repartidas en 6 sesións en directo con mentoras de apoio, unha serie de mentorías grupais voluntarias para o traballo dos seus proxectos (4 horas aproximadas) e finalmente acompañamento individualizado para o seu proxecto de aproximadamente 2 horas. Neste itinerario poderanse recibir ata 18 horas aproximadas de formación. Nesta categoría traballarase sobre o modelo de Business Model Canvas Social, de forma que os proxectos poidan saír cun modelo de negocio claro con modelo de ingresos que poida poñerse en funcionamento se a emprendedora o desexa.
- Categoría “Teño un negocio": Nesta categoría participarán as mulleres que acudan ao programa cun negocio xa en funcionamento que queiran desenvolver, profesionalizar ou reinventar. Este grupo recibirá unha formación de aproximadamente 12 horas on-line realizadas de maneira asíncrona, de forma que a emprendedora poderá realizar as sesións de formación no momento que máis lle conveña e posteriormente desenvolver o seu entregable. Nesta categoría traballarase sobre o modelo de Mapa de Crecemento do teu Negocio, de forma que os proxectos poidan analizar as súas fortalezas e mellorar no seu desenvolvemento para terminar a formación de maneira máis estable.

Requisitos
Poderán participar mulleres tanto da contorna rural como urbano, entre 18 e 67 anos de idade (ambas as idades incluídas), de nacionalidade española, residentes e/o con permiso de traballo en España, que teñan un nivel mínimo do idioma español que garanta o adecuado seguimento do Proxecto cun dos seguintes perfís:
- Mulleres empregadas ou desempregadas:
    Que consideren o autoemprego e o emprendemento como unha alternativa ao emprego por conta allea en España
    Que teñan ideas de proxectos de emprendemento para desenvolver en España
- Mulleres emprendedoras que queiran reinventar o seu negocio

Dotación
- Para as 4 Participantes Gañadoras: Un apoio económico de 8.000€ euros netos en concepto de “Capital Semente” para desenvolver o proxecto e a participación nun curso especializado en liña valorado en 1.900€ ofrecido por ESIC.
- Para as 10 Participantes Finalistas: Unha aceleración e mentoría especializada coa empresa de Impact Hub de 4 meses de duración para o desenvolvemento da súa idea de negocio con mentores seleccionados especificamente pensando no seu Proxecto.

O prazo de presentación dos proxectos estará aberto ata o 31 de maio de 2024.

Máis información
https://www.cocacolaep.com