Curso en Santiago de Compostela de Monitor/a de tempo libre da ETL Don Bosco

13 Feb 2024

A Escola de Tempo Libre Don Bosco convoca un curso de Monitor/a de tempo libre en Santiago de Compostela

Requisitos
Ter cumplidos os 18 anos no inicio do curso
Ter rematado a Ensinanza Secundaria Obrigatoria

Datas da parte teórica:

Xuño: 27 e 28
Xullo: 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 23 e 24
O curso desenvolverase de forma presencial apoiado con ferramentas dixitais para a realización de tarefas e documentación.

Horarios:
As sesións realizaranse en horarios de 9:00 a 14:00 e de 16:00 a 21:00.

Total prazas: 25 alumnos
Prezo: 250 €. Taxas de expedición de título non incluídas.
O curso consta de 200 horas teóricas. Será necesario superar 150 horas de práctica unha vez realizada a parte teórica para poder obter a titulación.

Títulación homologada pola Dirección Xeral de Xuventude Participación e Voluntariado.

https://cxdonbosco.org/index.php/etl/cursos/485-curso-de-monitor-a-de-tempo-libre-2024-veran