Concurso Nacional de Poesía "Alas de Papel"

12 Feb 2024

A Fundación Colegio Virgen de Europa convoca o VI Concurso Nacional de Poesía "Alas de Papel" no que se establecen seis categorías:
-Categoría A: Primeiro e Segundo de EP
-Categoría B: Terceiro e Cuarto de EP
-Categoría C: Quinto e Sexto de EP
-Categoría D: Primeiro e Segundo de ESO
-Categoría E: Terceiro e Cuarto de ESO
-Categoría F: Bacharelato.

Os textos presentados a concurso deben ser obras propias non premiadas en certames anteriores. Cada concursante poderá presentar tantos textos como desexe. Todos os textos deberán levar un título. O tema dos textos é libre. Todas as obras deberán estar escritas en verso e en castelán. Nas categorías D, E e F admítese tanto o verso rimado como o verso libre.

A extensión do poema irá en función da categoría:
-Categoría A: mínimo de catro versos e máximo de oito.
-Categoría B: mínimo de oito versos e un máximo de doce.
-Categoría C: mínimo de doce versos.
-Categorías D, E e F: mínimo de catorce versos.

Os textos das categorías A, B e C entregaranse escritos a man nos persoais adxuntos correspondentes a cada unha delas, e poderán ir acompañados dun debuxo orixinal do autor ou autora do texto, realizado no espazo restante.

Os textos das categorías D, E e F presentaranse mecanografados en folla tamaño folio ou DINA4, cun interlineado de 1.5, en tamaño 12 e letra Estafes New Roman. Os títulos presentaranse en letra tamaño 18 e negrita. No caso dos caligramas, permitirase calquera outro formato, sempre que respecte o tamaño DIN A4 do soporte.

A presentación dos textos realizarase mediante envío postal ao enderezo VI Concurso nacional de poesía infantil e xuvenil “Alas de papel” Colexio Virxe de Europa R/ Valle de Sta. Ana, nº1, Urbanización Las Lomas 28669 Boadilla del Monte (Madrid) ou por correo electrónico alasdepapel@colegiovirgendeeuropa.edu.es indicando no asunto "Categoría [letra]".

Requisitos
Poderán participar todos aqueles poetas que se atopan entre os 6 e 18 anos de idade, que cursen de 1º de EP a 2º de Bacharelato durante o curso escolar 2023/24 en calquera centro público ou privado de España.

Dotación
-Categoría A: Gañador: Xogo educativo e diploma Finalista: Xogo educativo e diploma.
-Categoría B: Gañador: Xogo educativo e diploma Finalista: Xogo educativo e diploma.
-Categoría C: Gañador: 100 euros e diploma Finalista: 50 euros e diploma.
-Categoría D: Gañador: 120 euros e diploma Finalista: 60 euros e diploma.
-Categoría E: Gañador: 120 euros e diploma Finalista: 60 euros e diploma.
-Categoría F: Gañador: 150 euros e diploma Finalista: 75 euros e diploma.

O prazo de recepción de obras estará aberto ata o 15 de marzo de 2024.

Máis información
https://cve.edu.es/
alasdepapel@colegiovirgendeeuropa.edu.es