Técnico/a superior de linguas modernas (francés)

12 Feb 2024

A Universidade de Santiago de Compostela convoca probas selectivas para cubrir unha praza da categoría profesional de técnico/a superior de linguas modernas (francés).
O prazo para presentar solicitudes estrará aberto ata o 4 de marzo de 2024.
Máis información no DOG do 12 de febreiro de 2024 e en https://sede.usc.es/formularios/solicitudes/seleccionPersoalLaboral.htm