Bolsas para máster

07 Feb 2024
Iberdrola España quere reforzar a súa contribución á mellora da calidade de vida dos cidadáns dos territorios e países onde actúa. Con este obxectivo, busca ofrecer respostas eficaces a necesidades fundamentais da sociedade, utilizando as capacidades e as fortalezas empresariais.
 
Con este fin, Iberdrola España presenta a súa Convocatoria de Bolsas para Estudos de Máster en España, para contribuír á excelencia na formación de mozas, dotándoos dun alto grao de cualificación que lles facilite o acceso ao primeiro emprego.
 
Iberdrola España convoca bolsas para o curso académico 2024-2025 para realizar estudos de posgraduado en diferentes universidades nas seguintes áreas de coñecemento:
- Enxeñería - Informática.
- Matemáticas, Big Data.
- Ciberseguridade.
- Tecnoloxías da Información e a Comunicación.
- Administración de Empresas.
- Marketing Dixital.
 
A convocatoria ábrese ata ás 15:00 horas (hora española) do día 31 de marzo de 2024.
 
As bolsas están dirixidas á realización de estudos incluídos nos campus de excelencia, de ámbito rexional ou internacional, valorándose especialmente os das seguintes universidades: 
- Universidade Pontificia de Comillas
- Universidade Carlos III de Madrid
- Universidade Politécnica de Madrid
- Universidade do País Vasco
- Universidade Politécnica de Valencia
- Universidade de Salamanca
- University of Edinburgh
- University of Stratchclyde
- Imperial College London
- University of Rochester
- University of Connecticut
 
Para optar á bolsa, o solicitante deberá remitir cumprimentado o formulario de solicitude electrónico antes das 15:00 horas (hora española) do día 31 de marzo de 2024.
 
Requisitos:
- As bolsas de Iberdrola España están dirixidas a estudantes de calquera nacionalidade residentes en España.
- Os aspirantes deberán atoparse en posesión dun título universitario recoñecido de grao ou licenciatura no momento da presentación da solicitude. No caso de que o solicitante atópese cursando o último ano de carreira no curso académico 2023-2024, a concesión da bolsa quedará condicionada á obtención do título universitario na convocatoria de xuño/xullo de 2024.
- Non se admitirán solicitudes nas que se acrediten estudos de diplomatura, enxeñería ou arquitectura técnicas.
- Coñecemento de idiomas: será requisito para todas as solicitudes que os candidatos acrediten un excelente coñecemento de inglés mediante a presentación dun certificado de recoñecido prestixio.
 
Dotación:
- Matrícula na universidade ou centro de ensino superior de España, Reino Unido ou Estados Unidos.
- Máster en España: Dotación de 10.800€ anuais para cubrir gastos de transporte e aloxamento. Esta cantidade abonarase en 9 mensualidades de 1.200€.
- Máster en Reino Unido: Dotación de 18.960€ anuais para cubrir gastos de transporte e aloxamento. Esta cantidade abonarase en 12 mensualidades de1.580€.
- Máster en Estados Unidos: Dotación de 24.000€ anuais para cubrir gastos de transporte e aloxamento. Esta cantidade abonarase en 12 mensualidades de 2.000€.
- Seguro de enfermidade e accidentes. 
- Bolsa de viaxe de 1.500€ para realizar un voo transoceánico de ida e volta para levar a cabo os estudos obxecto da bolsa.
 
programa.becas.iberdrola@iberdrola.es