"Generación Propósito"

06 Feb 2024

A Fundación Princesa de Girona lanza o programa «Generación propósito» de liderado con impacto social, cuxo obxectivo central é apoiar, impulsar, acompañar e acelerar o crecemento persoal e profesional de mozos e mozas con propósito, con potencial de desenvolvemento e con vontade de crear un futuro máis inclusivo e sostible nos ámbitos de:
> Saúde e calidade de vida.
> Sustentabilidade e medio ambiente.
> Igualdade de oportunidades.
> Educación.
> Tech for Good.
> Cultura

Este programa vai dirixido a mozos e mozas:
> Que teñan unha idea e quéirana converter nunha iniciativa relevante xerando un impacto positivo.
> Que queiran mellorar o mundo, cooperando con outros.
> Cunha actividade creativa e inquietos.
> Con compromiso, vontade e implicación.
> Con conciencia social e cunha mirada máis aló da súa propia carreira profesional.
> Con espírito crítico e resiliente.

«Generación propósito» é un programa de desenvolvemento competencial que conectará o talento para xerar iniciativas con impacto positivo na sociedade e que permitirá á mocidade seleccionada:
1. Adquirir novas competencias e habilidades
2. Adquirir novos coñecementos

O programa desenvolverase en tres fases:

Fase 1
Formación e traballo en equipo
Participantes: 100
Formato: En liña
Calendario: De maio a setembro
Duración: 40 h (cápsulas de 2 horas de formación/un día á semana)

Fase 2
Campus de Xirona
Entre os 100 participantes seleccionaranse a 50 que participarán no Campus:
Participantes: 50
Formato: Presencial
Calendario: Novembro de 2024
Duración: 4 días

Fase 3
Desenvolvemento de iniciativas
Entre os 50 participantes da segunda fase, seleccionaranse e farase un seguimento das cinco iniciativas con impacto social que xurdisen do traballo colaborativo.

Os requisitos para presentar a candidatura son:
> Ter entre 20 e 30 anos.
> Contar cunha formación mínima a nivel de ESO.
> Haber nado ou residir legalmente en España.
> Contar cun nivel de inglés medio.

O prazo de presentación de candidaturas estará aberto ata o 15 de abril de 2024.

https://www.generacionproposito.org/es/