Bolsas Santander Estudios para Erasmus 2024/2025

27 Dec 2023

O Banco Santander convoca as Bolsas Santander Estudios para Erasmus para o curso 2024/2025.

Requisitos
- Ter concedida a axuda do programa Erasmus+ de mobilidade de estudos en Europa e/ou de prácticas.
As Universidades poderán priorizar a adxudicación das bolsas a:
- Estudantes que recibisen o curso anterior unha bolsa xeral (socioeconómica) do Ministerio.
- Estudantes que acrediten legalmente unha discapacidade igual ou superior ao 33%.

Dotación
Ofrécense un total de 1.874 bolsas, das cales 126 Bolsas están dotadas con 1.000 € canda unha e 1748 Bolsas de 500 euros cada unha.

O prazo de solicitude estará aberto ata o 19 de marzo de 2024.

Máis información
https://app.santanderopenacademy.com/