III Convocatoria de Axudas Eduardo de Juana

22 Nov 2023

Un ano máis, a compañía SEO/BirdLife aposta por promover o interese polo estudo e a conservación da natureza entre os máis novos. Por iso, convoca a 3ª edición das súas axudas denominadas ‘Eduardo de Juana’.

Estas bolsas están destinadas á investigación e conservación das aves silvestres para estudantes de entre 15 e 18 anos (ambas as entidades incluídas). Cada proxecto que se queira presentar a esta convocatoria pode ser realizado de maneira individual ou grupal, ata un máximo de cinco persoas. Ademais, todas as iniciativas que participen deberán ser apoiadas por un centro educativo e dispoñer dun profesor de apoio que actúe de intermediario, que vele polo cumprimento dos trámites necesarios para a convocatoria e supervise as actividades realizadas polos alumnos. O Comité Científico de SEO/BirdLife determinará a concesión das axudas aos proxectos seleccionados nun prazo máximo de tres meses a partir do día seguinte ao peche do prazo.

Requisitos
- Ser estudante de entre 15 e 18 anos, matriculados nun centro educativo público, concertados ou privado do Estado español no curso 2023/2024.
- Acreditar o compromiso do centro educativo no cal se atope o alumno/a ou grupo de alumnos/as matriculados para administrar o importe da axuda recibida
- Acreditar a cobertura do seguro escolar do centro educativo das actividades planeadas polo alumno/a ou grupo de alumnos/as para o desenvolvemento do proxecto
- Dispoñer do apoio dun profesor/a de o centro educativo onde se atopa matriculado o alumno/a ou grupo de alumnos/as, que actúe como titor/a de o proxecto

Dotación
O importe total da convocatoria será de 3.200 euros, concedendo axudas á investigación de ata 800 euros cada unha.

O prazo para enviar as solicitudes a esta convocatoria finaliza o próximo 28 de febreiro de 2024.

Máis información
https://seo.org/ 
Bases 
Inscrición 
ayudaseduardodejuana@seo.org