Programa Fulbright UE-EEUU

15 Nov 2023
 
O Programa Fullbright- Schuman ofrece aproximadamente 13 bolsas a cidadáns de Estados Membros da Unión Europea para realizar estudos, investigacións e lectorados sobre asuntos da Unión Europea ou sobre as relacións entre Estados Unidos e a Unión Europea.
O programa está xestionado pola Comisión Educativa de Intercambio entre os Estados Unidos, Bélxica e Luxemburgo co financiamento do Departamento de Estado dos Estados Unidos e a Dirección Xeral de Educación e Cultural da Comisión Europea.
 
Bolsas para lectorados universitarios:
-De dous a catro bolsas dun semestre para lectorados postdoutorais sobre asuntos da Unión Europea, relacións entre EE.UU-EU, integración e economía política nas universidades estadounidenses seleccionadas.
-Os candidatos seleccionados serán emprazados na institución pertinente.
-A información detallada sobre as universidades dos Estados Unidos que solicitan unha residencia escolar europea está dispoñible cada ano en decembro.
-As bolsas inclúen unha dotación mensual de 3.000 euros, máis unha suma paga dunha vez de 2.000 euros para a viaxe de ida e volta e o gastos de traslado.
-Os interesados deberán presentar unha solicitude preliminar tan pronto como lles sexa posible.
 
Bolsas de estudo para estudos de posgrao ou investigación predoctoral e Postdoutoral:
-De 11 a 13 bolsas para investigación e/o para estudos de posgrao sobre asuntos da Unión Europea ou sobre relaciónelas EE.UU.- UE en universidades acreditadas de Estados Unidos ou centros independentes de investigación.
-As bolsas inclúen unha dotación mensual de 3.000 euros máis unha suma paga dunha vez para a viaxe de ida e volta e os gastos de traslado. Inclúese tamén un seguro de saúde e accidentes, así como unha visa patrocinada (J-visa category).
-Os interesados deberán presentar a solicitude preliminar tan pronto como sexa posible.
 
Flexibilidade, os candidatos deben:
-Ser cidadáns da Unión Europea.
-Ser profesionais (directivos, responsables políticos, empresarios, medios de comunicación, políticos, académicos e administración pública).
-Ter polo menos dous anos de experiencia profesional relacionada máis aló da licenciatura.
-Ter un título de doutoramento ou unha experiencia profesional equivalente de polo menos dous anos anteriores á chegada aos Estados Unidos (para os candidatos de investigación.
-Ter as referencias universitarias requiridas para ser admitido nun programa de posgrao americano e dous anos de experiencia profesional (na categoría de estudantes).
-Ter experiencia académica/profesional en polo menos dous países diferentes da Unión Europea.
-Ter habilidades persoais, un nivel de excelencia académica ou profesional demostrable, así como certificados destacados.
-Ter dominio de idioma inglés.
 
Os solicitantes que estean nos Estados Unidos no momento da solicitude non son seleccionables.
 
 
Como solicitalo: co fin de avaliar a súa elixibilidade para o programa, os candidatos deberán presentar os seguintes documentos:
-Solicitude preliminar (enviar antes do 1 de febreiro)
-Currículo Vitae
-Proposta de proxecto (unha páxina que describa o seu tema de estudo relacionado coa Unión Europea)
-Todos os formularios de solicitude e documentos de apoio deben chegar antes do último día hábil máis próximo ao 1 de marzo de cada ano, unha vez a aplicación preliminar fose aprobada.
 
Máis información: