Premio de Poesía Avelina Valladares

15 Nov 2023

O Concello da Estrada convoca o XXVIII Premio de Poesía Avelina Valladares

Poderán concorrer ao premio todas as persoas autoras, de calquera nacionalidade, que presenten os orixinais escritos en lingua galega. Os textos presentados deberán ser inéditos.

Os orixinais presentaranse por quintuplicado acompañados dun CD, onde se incluirá a obra en formato PDF. O tema e a forma serán libres, mais os textos deberán contar cun mínimo de 300 versos e cun máximo de 800.
Deberanse remitir, antes do 24 de febreiro de 2024, ao seguinte enderezo: XXVIII Premio de Poesía Avelina Valladares, Concello da Estrada, praza da Constitución, 1, 36680 A Estrada, Pontevedra.

A dotación económica será de 2.000 €

http://app.aestrada.com/eventos/ficha/1233/gl