Voluntariado en sensibilización medioambiental no Centro do Mar en Cancale, Francia

14 Nov 2023
8 meses de voluntariado en sensibilización medioambiental e intercultural no Centro do Mar en Cancale, Francia
 
Datas:30/11/2023-31/07/2024
 
Descrición
A organización acolledora ten como obxectivo fomentar os valores de tolerancia e paz tras a despois da II Guerra Mundial, organizando campos de traballo internacionais de mozos/as voluntarios/as.
Os principais obxectivos da organización son os seguintes:
● Educación ao axudar aos mozos para crecer mediante a adquisición da vida colectiva.
● Cultura ao favorecer os intercambios xuvenís a nivel internacional, facendo sempre fincapé nos valores de paz, amizade e respecto mutuo.
● Social en participar en accións concretas de solidariedade, así como apoiar unha actitude cívica.
● Social ao contribuír á realización do desenvolvemento local, a favor do medio ambiente, o patrimonio, o turismo e a animación socioeducativa.
 
Este proxecto desenvólvese na rexión de Bretania, ao oeste de Francia, na costa de Cancale, a 15 km de Saint Malo e 80 km de Rennes.
Durante o proxecto, o voluntario/a colaborará coa organización que acolle cada semana a grupos de nenos co seu profesor para descubrir o medio mariño, realizar actividades e animacións.
Pídese aos voluntarios/as que participen nos eventos e actividades locais que organiza Concordia (reunión de voluntarios, eventos da organización etc.)/ etc.)
Ademais, anímase aos voluntarios/as para desenvolver un proxecto persoal ademais das súas misións iniciais. En xullo e agosto o voluntario poderá participar nos campos de traballo coa organización como colíder ou líder.
 
Tarefas e actividades
A tarefa principal do voluntario/a é traballar cos nenos/as que veñen ao Centro do Mar, cada semana, para unha bolsa.
En particular, o voluntario, xunto co equipo docente :
-Colaborar no traballo do equipo docente achegando unha dimensión intercultural
-Implicarse na vida do centro de clases de mar
-Propoñer horarios de actividades en relación co medio mariño ou segundo os intereses da voluntarios
-Promoción intercultural mediante a participación en actividades con grupos e a presentación do propio país aos nenos acollidos (propostas culinarias, presentación de música, deportes, xogos do país de orixe do voluntario)
-Pedagoxía ambiental
-Mellora das experiencias dos nenos
-As actividades detalladas serán propostas polo voluntario en función das súas competencias e intereses e co apoio do equipo pedagóxico.
-Durante as actividades propostas aos alumnos, estes poderán axudar aos profesores ou realizar a actividade baixo a súa responsabilidade.
 
Aloxamento, comida e transporte:
-Aloxamento nunha habitación no centro marítimo.
-Comida: o voluntario/ poderá comer na cantina para o xantar e a cea entre semana. As fins de semana terá acceso a unha tarxeta de supermercado para as súas propias comidas.
-O voluntario/a estará no centro mariño de 8h a 14h ou de 14h a 8h. Unha vez á semana, os voluntarios organizarán actividades nocturnas ata as 21.30 horas. Os horarios son flexibles. 
-O voluntario/a poderá tomarse días libres durante as vacacións escolares.
-O voluntario/a poderá participar nas formacións organizadas pola Axencia Nacional Francesa, así como noutras formacións organizadas pola organización.
 
Con bolsas:
Todos os gastos pagos (transporte, aloxamento, gastos casa, comida, diñeiro peto, curso idiomas, seguro, formacións, apoio titor etc...)
 
Perfil: 18-30 anos, ciudadan@s español@s ou residentes legais en España con NIE válido para a duración do proxecto
● Coñecementos básicos de francés ou motivación para aprender francés
● Motivación para traballar con nenos.. Experiencias no campo será un plus
● Aptitudes culturais, artísticas ou deportivas son máis que benvidas
● Ser flexible, autónomo e aberto a coñecer/vivir con xente nova, a pensar fóra da da caixa
● Estar disposto a desenvolver un proxecto persoal
● Motivación para descubrir o mundo asociativo e todas as súas actividades
● Permiso de conducir sería útil
 
Máis información: