XV Certame Nacional de Arte "TransformARTE"

14 Nov 2023
 
Información
Fundación Caixa Rioxa e CaixaBank convocan unha nova edición de ‘TRANSFORMARTE’, o certame nacional de arte realizada con materiais reciclados.
 
Cada artista poderá presentar ao certame un máximo de dúas obras, orixinais e inéditas, non presentadas a outros Premios ou Concursos, nin incluídas en catálogos ou publicacións, nin difundidas por calquera medio. 
 
As obras non poderán estar publicadas nas redes sociais dos autores e non poderán ir asinadas. O tema e a técnica serán libres e admitiranse todas as tendencias e correntes.
 
As obras presentaranse en formato tridimensional, o tamaño das obras non excederá os 200 centímetros de alto, e deberán ser facilmente manipulables por unha persoa sen necesidade de máquinas.
 
A obra deberá estar realizada con materiais reciclados. 
 
Os traballos deberán presentarse en formato dixital, vía telemática, e enviaranse á dirección de correo ccarnedo@fundacion-cajarioja.es, que será xestionada exclusivamente pola persoa responsable da secretaría do concurso que non formará parte do Xurado e encargarase de recompilar todas as propostas recibidas eliminando as referencias ao seu autor ou autores.
 
Enviarase un único correo electrónico con tres arquivos adxuntos, cada arquivo adxunto deberá ter o formato e contido que se detalla a continuación: (ver bases da convocatoria).
 
As solicitudes para participar en Transformarche deberán ser entregadas dentro do período comprendido entre o 31 de outubro de 2023 e o 26 de xaneiro de 2024 ás 23:59 horas.
 
Convoca: A Fundación Caixa Rioxa e CaixaBank
 
Requisitos: Poderán concorrer a este Certame todos os artistas residentes en España, sen límites de idade.
 
Dotación
-Primeiro premio TRANSFORMARTE dotado con 1300 €.
-Mención especial do xurado. Se o xurado outorga unha ou varias mencións especiais, estas veranse compensadas cunha dotación económica de 150 €.
 
Máis información
ccarnedo@fundacion-cajarioja.es