Voluntariado na comunidade local de Cucujáes, Portugal

14 Nov 2023
12 meses de voluntariado nunha organización que axuda á comunidade local de Cucujães, Portugal
 
Datas duración desta praza Corpo Europeo Solidariedade
01/12/2023 ata 31/07/2024
 
Descrición
Este voluntariado empezará a principios de decembro e terminará a finais de xullo.
Durante este proxecto, os voluntarios/as realizarán diferentes actividades que teñen como obxectivo fomentar a solidariedade nos nenos e novos, non só entre eles, senón tamén cara a toda persoa, independentemente da súa nacionalidade, xénero ou raza. Os voluntarios realizarán actividades co fin de traballar eficazmente na inclusión social dos nenos e mozos vulnerables que viven nestas comunidades. Ao mesmo tempo, desenvolverán as súas propias habilidades persoais e sociais. O obxectivo da organización é incluír aos voluntarios nos proxectos destas estruturas xuvenís se senten motivados, pero tamén permitir a súa participación á hora de planificar eventos, medios sociais e actividades de comunicación e mesmo motivarlles para que cren os seus propios proxectos e desenvolvan as súas ideas entre as comunidades.
Todas as actividades tratarán temas que preocupan sobre todo no ámbito da mocidade: promoción e educación para a saúde, como os hábitos alimentarios, o consumo de alcol e drogas ou o fomento da actividade física. Tamén promoverán a inclusión escolar, especialmente a través de actividades educativas non formais. Os voluntarios promoverán accións nas escolas, desenvolverán actividades de lecer, desenvolverán e axudarán a organizar actividades deportivas e de aprendizaxe durante as vacacións, o tempo libre, pero tamén durante o horario escolar. Como voluntario, recibirás a estrutura e o apoio necesarios para configurar completamente a túa experiencia de voluntariado como mellor parézache.
A organización empoderará e capacitará aos voluntarios para que empoderen e capaciten a outros co fin de promover a diversidade. Permitiráselles poñer en práctica as súas habilidades da mellor maneira posible, á vez que se lles brindará a oportunidade de desenvolver novas competencias. Ademais de participar no traballo xa implementado, tamén se animará aos voluntarios para desenvolver as súas propias ideas e proxectos persoais para enriquecer aínda máis a organización en liña coas seis áreas de intervención:
-Promoción da saúde e educación para a saúde: adopción de hábitos e comportamentos saudables como parte do desenvolvemento individual e social da novas
-Intervención para a Inclusión e a Igualdade de xénero: inclusión de nenos e mozos en situación de exclusión social a través de programas e proxectos baseados en diferentes realidades sociais
-Educación para o desenvolvemento e a cooperación internacional: promoción dos valores humanitarios e a cooperación internacional a través da sensibilización social, os dereitos humanos e a infancia e a educación para a paz e o desenvolvemento
-Empregabilidade, espírito emprendedor e cidadanía activa: desenvolvemento de competencias, espírito emprendedor e exercicio do propio papel na sociedade, especialmente a través do voluntariado
-Educación ambiental: adopción de hábitos e actitudes ambientais a través de programas e proxectos de sensibilización cara a un planeta máis ecolóxico
-Educación humanitaria: adopción de comportamentos cívicos e desenvolvemento de habilidades e actitudes persoais e sociais respectuosas coa diversidade e os dereitos humanos, a través de proxectos e actividades que sensibilicen sobre valores humanitarios aos mozos cara a unha cultura de paz e non violencia.
 
O traballo realizado pola organización de acollida e as súas diferentes filiais locais está en continuo desenvolvemento, o que significa que constantemente xurdirán novas posibilidades nas que o voluntario pode participar, polo que se lle esixirá flexibilidade para responder as necesidades cambiantes da organización, así como unha gran motivación para probar cousas novas e implicarse.
Esta organización ofrece apoio á comunidade centrándose nestas áreas principais de intervención: Social, Emerxencia e Primeiros Auxilios, Mocidade e Voluntariado.
O traballo/tarefas na sucursal local son na súa maioría "prácticos" e o voluntario estará involucrado en diversas tarefas/actividades (non traballará simplemente cun grupo obxectivo ou proxecto específico senón con moitos); o que lle dá a oportunidade de probar cousas novas e aprender novas competencias. Requírese unha mente aberta e unha actitude adaptable xa que os plans/prioridades cambian a miúdo.
 
Con bolsas
Todos os gastos pagos (transporte, aloxamento, gastos casa, comida, diñeiro peto, curso idiomas, seguro, formacións, apoio titor etc...)
 
Tarefas:as tarefas do voluntario/a serán:
-Banco de comida: Isto inclúe recoller e transportar as doazóns de alimentos, almacenar e organizar as subministracións de alimentos e logo distribuílos ás familias e persoas necesitadas, xa sexa na sede ou entregándoos nas casas das persoas.
-Transporte: Se es condutor, poden pedirche que leves aos beneficiarios a citas médicas, instituto de seguridade social ou outros lugares que poidan ser necesarios.
-Mestura activa: Organizar ou apoiar actividades para un grupo de persoas con discapacidade intelectual. 
-Os voluntarios/as participan en accións de limpeza ambiental cando as organizan
-Granxa de Permacultura: Os voluntarios/as axudan nunha granxa de permacultura local (colleita e plantación de verduras e froitas, limpeza e alimentación de animais, manipulación de compost etc.)/ etc.).
-Creación de contido en redes sociais: Tomar fotos, vídeos e crear contido dixital para alimentar as contas de redes sociais da organización e o "novo" sitio web.
-Axudar no refuxio para gatos: apoiar o refuxio para gatos, alimentar aos gatos, limpar o espazo e darlles un pouco de compañía.
-Tamén se alentará ao voluntario/a para desenvolver o seu propio microproyecto persoal. Debe ser algo realista, que poida responder as necesidades da comunidade local e que estea completamente creado e implementado polo voluntario.
 
Para realizar este proxecto a organización de acollida busca a unha persoa:
-Perfil: 18-30 anos, ciudadan@s español@s ou residentes legais en España con NIE válido para a duración do proxecto
-Con interese xenuíno no traballo xuvenil, social e educativo
-Flexible e fiable
-Motivado para residir en Portugal durante todo o ano con capacidade para traballar nunha contorna multilingüe e multicultural
-Deben estar capacitados e predispostos a traballar con persoas e nenos vulnerables e vulnerables
-Capaz de traballar en equipo e de asumir as súas propias iniciativas
-Con interese xenuíno en ser útil aos demais máis que no desexo de "aventura"
-Ser responsable, creativo, curioso e aberto
-Debe ter bos dotes de comunicación e empatía cos nenos e os mozos
-Capaz de apoiar e estimular diferentes tipos de actividades de lecer, desde actividades de interior a actividades ao aire libre
-Valoraranse positivamente as competencias en expresión artística e/o a experiencia no ámbito deportivo ou musical
-Verdadeira vontade de superar a barreira do idioma e aprender portugués.
 
Máis información:
https://www.yeseuropa.org/plazas/cuerpo-europeo-solidaridad/12-meses-de-voluntariado-en-una-organizacion-que-ayuda-a-la-comunidad-local-de-cucujaes-portugal/