Convocatoria de mobilidades Erasmus+ para estudantes e profesorado de FP

13 Nov 2023
Convocatoria de mobilidades Erasmus+ para estudantes e profesorado de FP. Proxecto KA121-VET-000064242
 
A Consellería de Cultura, Educación, Formación Profesional e Universidades establece as bases reguladoras e convoca axudas de mobilidade para o persoal de ciclos formativos de grao medio e grao básico de centros educativos públicos 
que forman parte do consorcio de mobilidade do proxecto Erasmus+ 2022-1-ES01-KA121-VET-000064242.