Bolsas de doutoramento INPHINIT Convocatoria Retaining 2024.

10 Nov 2023
 
Período de inscrición:
Do 08/11/2023 ao 15/02/2024
 
Información:
Convocatoria Retaining 2024: A Fundación ”a Caixa” convoca 30 bolsas para investigadores de todas as nacionalidades que desexen cursar un doutoramento en calquera disciplina e universidade ou centro de investigación de España ou Portugal.
 
Puntos crave:
-30 bolsas para realizar o doutoramento en calquera universidade ou centro de investigación de España ou Portugal.
-Todas as áreas do coñecemento.
-Duración máxima: 4 anos.
-Dotación económica para cubrir custos laborais, de investigación e de matrícula ao doutoramento.
-Programa de formación presencial en habilidades transversais.
 
Datas crave:
-Peche: 15 de febreiro de 2024, ás 14 h da España peninsular
-Resultados de preselección e convocatoria de entrevistas: 17 de maio de 2024
-Entrevistas de selección: 12, 13 e 14 de xuño de 2024
-Resultado final: 21 de xuño de 2024
 
Convoca: Fundación "a Caixa"
 
Requisitos:
-Experiencia: os/as candidatos/as non poden realizar máis de catro anos de actividade investigadora antes do peche da convocatoria.
-Estudos cursados: no momento da contratación, os candidatos deben finalizar os estudos que permiten matricularse a un programa oficial de doutoramento en España/Portugal. A verificación do nivel de estudos requirido, realizaraa a universidade de destino cando se inicie o procedemento de admisión. Os candidatos non poderán estar matriculados nun programa de doutoramento con anterioridade ao comezo da bolsa.
-Movilidad: os/as candidatos/as teñen que residir ou levar a cabo a súa actividade principal (traballo, estudos etc.)/ etc.) en España/Portugal durante máis de doce meses nos tres anos inmediatamente anteriores á data de peche da convocatoria.
-Nivel de inglés: os/as candidatos/as deben acreditar o nivel de inglés requirido mediante a presentación dun dos certificados que se especifican nas bases da convocatoria.
 
Más información:
Bolsas de doutoramento INPHINIT Convocatoria Retaining 2024. Fundación "a Caixa"
 
Período de inscrición:
Do 08/11/2023 ao 15/02/2024
 
Información:
Convocatoria Retaining 2024: A Fundación ”a Caixa” convoca 30 bolsas para investigadores de todas as nacionalidades que desexen cursar un doutoramento en calquera disciplina e universidade ou centro de investigación de España ou Portugal.
 
Puntos crave:
-30 bolsas para realizar o doutoramento en calquera universidade ou centro de investigación de España ou Portugal.
-Todas as áreas do coñecemento.
-Duración máxima: 4 anos.
-Dotación económica para cubrir custos laborais, de investigación e de matrícula ao doutoramento.
-Programa de formación presencial en habilidades transversais.
 
Datas crave:
-Peche: 15 de febreiro de 2024, ás 14 h da España peninsular
-Resultados de preselección e convocatoria de entrevistas: 17 de maio de 2024
-Entrevistas de selección: 12, 13 e 14 de xuño de 2024
-Resultado final: 21 de xuño de 2024
 
Convoca: Fundación "a Caixa"
 
Requisitos:
-Experiencia: os/as candidatos/as non poden realizar máis de catro anos de actividade investigadora antes do peche da convocatoria.
-Estudos cursados: no momento da contratación, os candidatos deben finalizar os estudos que permiten matricularse a un programa oficial de doutoramento en España/Portugal. A verificación do nivel de estudos requirido, realizaraa a universidade de destino cando se inicie o procedemento de admisión. Os candidatos non poderán estar matriculados nun programa de doutoramento con anterioridade ao comezo da bolsa.
-Movilidad: os/as candidatos/as teñen que residir ou levar a cabo a súa actividade principal (traballo, estudos etc.)/ etc.) en España/Portugal durante máis de doce meses nos tres anos inmediatamente anteriores á data de peche da convocatoria.
-Nivel de inglés: os/as candidatos/as deben acreditar o nivel de inglés requirido mediante a presentación dun dos certificados que se especifican nas bases da convocatoria.
 
Más información:
 
Enlaces