Convocatoria de estancias en instalacións modelo para novos agricultores: programa CULTIVA

09 Nov 2023
Convocatoria de estancias en instalacións modelo para novos agricultores: programa CULTIVA
 
Información
O Ministerio de Agricultura, Pesca e Alimentación abriu o prazo de presentación de solicitudes para o programa CULTIVA 2023, que se prolongará ata o día 24 de novembro. 
 
Este programa, dirixido a novos/as agricultores e gandeiros/as, consiste na realización de breves estancias formativas en explotacións modelo repartidas por todo o territorio nacional.
 
Os participantes desta experiencia formativa poderán seleccionar a explotación onde desexen realizar as estancias no catálogo publicado na web do ministerio.
 
Tamén estará dispoñible un buscador onde estarán dispoñibles por territorio, datas e produción agraria. As estancias realizaranse a partir do mes de xaneiro de 2024.
 
Nesta edición ampliouse a posibilidade de participar a profesionais agrarios menores de 41 anos, ou que se instalaron no últimos cinco anos cunha idade inferior ou igual a 40 anos. 
 
Tamén se abre a posibilidade de elixir explotacións con producións iguais ou diferentes ás dos solicitantes, independentemente do sector e do territorio.
 
Os gastos de aloxamento, manutención e transporte dos mozos/as están cubertos polo programa CULTIVA. Ademais, contarán cunha compensación por gastos de substitución para contratar a unha persoa que atenda e xestione a súa explotación durante este período.
 
As estancias ofertadas están organizadas polas entidades colaboradoras do programa: Asociación Agraria Novas Agricultores (ASAJA), Asociación de Criadores de Gando Porcino Celta (ASOPORCEL), Cooperativas Agro-alimentarias de España, Coordinadora de Organizacións de Agricultores e Gandeiros (COAG), San Isidro Micas, Unión de Escolas Familiares Agrarias (UNEFA), Unión de Pequenos Agricultores e Gandeiros (UPA), e Unión de Unións de Agricultores e Gandeiros.
 
XORNADA INFORMATIVA
 
Para coñecer mellor as posibilidades e o funcionamento do Programa CULTIVA, vai realizar unha xornada informativa en liña o próximo 8 de novembro a través das canles de comunicación da Rede PAC.  
 
Enlaces