Bolsas de doutoramento INPhINIT 2024

09 Nov 2023
A Fundación ”a Caixa” convoca 30 bolsas para investigadores de todas as nacionalidades que desexen realizar un doutoramento en disciplinas STEM en centros de investigación de excelencia de España e Portugal.
 
Son 30 bolsas para realizar o doutoramento nos centros españois acreditados cos distintivos Severo Ochoa ou María de Maeztu, Institutos de Investigación Sanitaria Carlos III e centros portugueses avalados como excelentes pola Fundação per a Ciência e a Tecnologia.
Áreas STEM (tecnoloxía, enxeñería, física, matemáticas, ciencias da saúde e da vida).
Duración máxima: 4 anos.
Dotación económica para cubrir custos laborais, de investigación e de matrícula ao doutoramento.
Programa de formación presencial en habilidades transversais.
 
Centros de excelencia: 
Os bolseiros de doutoramento INPhINIT Incoming deberán realizar o seu proxecto de investigación nun dos centros de investigación españois que obtiveron a acreditación de excelencia Severo Ochoa ou María de Maeztu do Ministerio de Ciencia e Innovación, Institutos de Investigación Sanitaria Carlos III ou unidades portuguesas de I+D cualificadas como "excelentes" pola Fundação para a Ciência e a Tecnologia. Trátase, por tanto, de centros e unidades que destacan polo seu impacto e liderado científico a nivel internacional e que colaboran activamente coa súa contorna social e empresarial.
 
Oferta de posicións predoctorales:
Os centros de excelencia que aceptan participar nesta convocatoria ofrecen cada ano unhas posicións predoctorales moi atractivas aos futuros bolseiros de doutoramento INPhINIT Incoming.
 
Consulta a oferta de posicións predoctorales publicadas polos centros de investigación que participan na convocatoria 2024. BUSCAR UNHA POSICIÓN
 
Datas: 
Peche: 24 de xaneiro de 2024, ás 14 h da España peninsular
Resultados de preselección e convocatoria de entrevistas: 15 de abril de 2024
Entrevistas de selección: 27, 28 e 29 de maio de 2024
Resultado final: 7 de xuño de 2024
Acordo centro-bolseiro: do 7 ao 30 de xuño de 2024
 
Convoca: Fundación "La Caixa"
 
Requisitos da convocatoria:
-Experiencia: os candidatos non poden realizar máis de catro anos de actividade investigadora antes do peche da convocatoria.
-Estudos cursados: no momento da contratación, os candidatos deben finalizar os estudos que permiten matricularse a un programa oficial de doutoramento en España/Portugal. A verificación do nivel de estudos requirido, realizaraa a universidade de destino cando se inicie o procedemento de admisión. Os candidatos non poderán estar matriculados nun programa de doutoramento con anterioridade ao comezo da bolsa.
-Movilidad: os candidatos/as non poden residir nin levar a cabo a súa actividade principal (traballo, estudos etc.)/ etc.) en España/Portugal durante máis de doce meses nos tres anos inmediatamente anteriores á data de peche da convocatoria.
-Nivel de inglés: os candidatos deben acreditar o nivel de inglés requirido mediante a presentación dun dos certificados que se especifican nas bases da convocatoria.
 
Máis información
becas@contact.fundacionlacaixa.org