Voluntariado con adultos con discapacidade intelectual en Finlandia

07 Nov 2023
O obxectivo ético da asociación de acollida é promover o benestar das persoas con discapacidades do desenvolvemento, as súas familias e toda a sociedade. O taller brinda a adultos con discapacidade intelectual un ambiente que crea un terreo fértil para a aprendizaxe a través do traballo concreto.
Sete grupos pequenos traballan de moitas maneiras diferentes. En xardíns e bosques en tarefas estacionais. O traballo inclúe aprendizaxe informativa, cursos e visitas a empresas e organizacións da industria. A asociación participa na organización de eventos e tamén brinda oportunidades para hábitos ecolóxicos.
O traballo ten un propósito e todos e cada un dos empregados atopan as súas propias fortalezas. O papel do voluntario é actuar como mentor das persoas con discapacidade intelectual coa axuda, o apoio e con outros traballadores.
 
Aloxamento, comida e transporte
O voluntario alóxase nun dos edificios de vivendas da asociación e compartirá casa con outros voluntarios. As comidas e o transporte organízanse a través da asociación.
 
Formación durante a actividade
O papel do voluntario é actuar como mentor das persoas con discapacidade intelectual coa axuda, o apoio e con outros traballadores. Horario de traballo de luns a venres de 9 a 16 horas. Os voluntarios terán un mentor traballando con eles durante todo o ano. 
O traballo ten un propósito e cada empregado atopa as súas propias fortalezas.
 
Con bolsas
Todos os gastos pagos (transporte, aloxamento, gastos casa, comida, diñeiro peto, curso idiomas, seguro, formacións, apoio titor etc...)
 
Perfil: 18-30 anos, cidadáns españois ou residentes legais en España con NIE válido para a duración do proxecto
Son importantes as boas habilidades sociais e a motivación para traballar con persoas con necesidades especiais. O traballo pode ser dinámico ás veces e require esa mentalidade. É importante ter a motivación para aprender o idioma finlandés.
 
Máis información: