XIV Certame de Pintura "Grúas Lozano" 2023

06 Nov 2023

En 1999, con motivo de conmemorar o 40 Aniversario da instalación da Empresa en Sevilla e en homenaxe á faceta creativa e pictórica do seu fundador, Juan A. Lozano López; instáurase o Certame de Pintura "Grúas Lozano". Lévanse celebrado trece certames cunha media de participación moi por enriba dos cen artistas cada ano. Cada certame vén apoiado pola edición dun catalogo ilustrado coas obras Premiadas e Seleccionas e escritos persoais de membros do xurado. Este certame serve de proxección a toda unha xeración de artistas que continúa gañando outros premios de renome, expoñendo en galerías nacionais, estranxeiras e Feiras Internacionais de Arte Contemporánea.

Cada artista só poderá presentar unha obra que debe ser orixinal e non ser premiada en ningún outro certame. O tema e a técnica da obra son libres. As medidas non deben ser superiores a 200x200 cm. nin inferiores a 60x60 cm. A obra deberá presentarse enmarcada cun listón ou junquillo de madeira cunha anchura máxima de 3 cm.

A inscrición farase exclusivamente a través da plataforma dixital mundoarti.com da seguinte maneira:
- Deberase subir unha fotografía da obra, debidamente recortada, en formato JPG 2000px, resolución 300ppp e peso máximo 5MB.
- Deberanse cumprimentar os campos técnicos da mesma.
- Deberanse cumprimentar os datos persoais ("plica").

Requisitos
No certame poderán participar todos os artistas que o desexen independentemente da súa idade ou residencia.

Dotación
Primeiro premio 4.000 euros.
Segundo premio 3.000 euros.
Terceiro premio 2.000 euros.

O prazo de inscrición estará aberto ata o 15 de decembro de 2023 ás 23:59 horas.

Máis información
https://gruaslozano.com/ 
Inscrición 
certamenpintura@gruaslozano.com